Privacybeleid

Privacyreglement van dierenbegraafplaats Vennenberg

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenbegraafplaats Vennenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Adresgegevens contactpersoon
 • Telefoonnummer(s) contactpersoon
 • E-mailadres(sen) contactpersoon
 • Handtekening
 • Gegevens huisdier: naam van overleden huisdier, diersoort, ras, leeftijd, datum begraven, grafnummer.
 • De wijze van begraven: eigen deken, rietenmand, kist en dergelijke.
 • Eventuele opties zoals: gedenksteen, opschrift, verlenging grafhuur.
 • Eind datum van de grafhuur
 • Bankrekeningnummers zijn zichtbaar in het boekhoudprogramma, op het bankafschrift en bij het inloggen bij de bank. 

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewind voering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeven van de facturatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenbegraafplaats Vennenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het bijhouden en actueel houden van de gegevens met betrekking tot de grafhuur en grafrechten van de graven.
 • Het versturen van facturen betreffende de geleverde diensten en of goederen.
 • Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt. Om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 • Voor het plannen van een afspraak.
 • Correspondentie.
 • Verlenging van de grafhuur.
 • U te kunnen bellen, e-mailen of via post te benaderen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over onze dienstverlening.

De plichten van dierenbegraafplaats Vennenberg

 • Alle betrokken medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenbegraafplaats Vennenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenbegraafplaats Vennenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht dierenbegraafplaats Vennenberg te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan dierenbegraafplaats Vennenberg verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacyreglement en de verwerkingen die dierenbegraafplaats Vennenberg doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Dierenbegraafplaats Vennenberg
correspondentieadres: Kerkstraat 22, 7722 LR Hoonhorst (gem. Dalfsen)
tel: 0529-401318
email: info@vennenberg.nl

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk indienen bij bovengenoemde contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoons gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 09-08-2018